ORDUTEGIA

ESKOLA ORDUTEGIA / HORARIO HABITUAL

GOIZEZ / MAÑANA                                        ARRATSALDEZ / TARDE

Sarrera / Entrada: 9:00                              Sarrera / Entrada: 14:30

Irteera / Salida: 12:30                                  Irteera / Salida: 16:00


2 URTEKO GELA / AULA DE 2 AÑOS

2 urteko gelaren goizeko ordutegia malgua izango da. Gurasoek aukera izango dute umea 9:00etan, 9:30ean edo 10:00etan ekartzeko.

El aula de 2 años tiene horario flexible de entrada a la mañana. Los/as niños/as podrán entrar a las 9:00, a las 9:30 ó a las 10:00.

JOLASTORDUAK/ RECREOS:

Haur Hezkuntza / Educación infantil: 11:00 

Lehen Hezkuntza / Primaria: 10:30 - 

ORDUTEGI BEREZIAK / HORARIOS ESPECIALES:

Hala ere, irailaren 7tik 15ra, abenduaren 22an, otsailaren 9an, eta ekainaren 13tik 20ra goizeko jardunaldia edukiko dugu, ordutegia hurrengoa delarik.

Del 7 al 15 de septiembre, el día 22 de diciembre, el 9 de febrero y del 13 al 20 de junio tendremos jornada sólo de mañana. Siendo el siguiente horario:

Haur Hezkuntzan eta Lehen Hezkuntzan / Infatil y Primaria:

09:00 – 13:00

09:00 – 14:30 jantokiarekin / con comedor